Inspiratie

Als pleasen je aangeleerd is.

Pleasen: het lijkt een onschuldige eigenschap, maar het kan diepgeworteld en ingrijpend zijn. Deze neiging om anderen te behagen, vaak ten koste van onszelf, is een gedragspatroon dat zijn oorsprong vindt in onze vroegste levensjaren. Het begrijpen van de oorsprong en impact van dit gedrag is essentieel voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Hieronder verkennen we hoe pleasen vaak wordt aangeleerd in de kindertijd, hoe het zich manifesteert in onze volwassen relaties en, belangrijker nog, hoe we dit patroon kunnen herkennen en doorbreken.”

1: Aangeleerd gedrag en opvoeding

1.1. Opvoeding en rolmodellen

De opvoeding speelt een cruciale rol in het vormgeven van iemands gedragspatronen en overtuigingen. Kinderen nemen veel van hun gedrag en attitudes over door observatie en interactie met volwassenen. Zoals hun ouders, familieleden en andere belangrijke personen in hun leven. Als een kind opgroeit in een omgeving waar pleasen wordt gewaardeerd of als een overlevingsmechanisme wordt gebruikt, kan het kind dit gedrag overnemen en internaliseren.

1.2. Beloningssysteem

In sommige gevallen kan pleasend gedrag worden beloond in de opvoeding. Bijvoorbeeld, wanneer ouders positieve reacties geven of liefde tonen wanneer het kind inspeelt op hun behoeften, kan het kind leren dat pleasend gedrag beloond wordt. Dit kan resulteren in het ontwikkelen van een patroon waarin het kind voortdurend probeert anderen te behagen om goedkeuring en liefde te ontvangen.

2: De ontwikkeling van pleasend gedrag

2.1. Gevolgen van beloning en straf

Kinderen ontwikkelen bepaalde gedragingen als reactie op beloning en straf. Als het pleasen wordt beloond (bijvoorbeeld met lof of genegenheid), zal het kind dit gedrag waarschijnlijk herhalen om die beloning te krijgen. Als het kind straf of afwijzing ervaart wanneer het niet aan de verwachtingen voldoet, kan het proberen te pleasen als een manier om negatieve gevolgen te vermijden.

2.2. Invloed op volwassenheid

Dit aangeleerde pleasende gedrag kan overgaan naar de volwassenheid. Mensen kunnen het patroon van pleasen behouden omdat ze hebben geleerd dat het hun kansen op liefde, acceptatie en positieve interacties vergroot. Het kan moeilijk zijn om dit patroon later in het leven te doorbreken, zelfs als het niet meer functioneel is.

3: Doorbreken van het aangeleerde patroon

3.1. Bewustwording en zelfreflectie

Het eerste en belangrijkste stap is bewustwording. Erken en begrijpen dat het pleassen een aangeleerd gedragspatroon is, is cruciaal om het te kunnen doorbreken. Zelfreflectie is hierbij van onschatbare waarde.

3.2. Hulp en ondersteuning

Het kan nuttig zijn om professionele hulp te zoeken, zoals therapie, om het aangeleerde pleaserspatroon te doorbreken. Een therapeut kan helpen bij het identificeren van de dieperliggende oorzaken en het aanleren van gezondere copingmechanismen en gedragspatronen.

Conclusie

Pleasen als aangeleerd gedrag is een belangrijk aspect van hoe iemand zich gedraagt. Vaak beïnvloed door opvoeding en ervaringen uit de kindertijd. Het doorbreken van dit patroon vereist bewustwording, zelfreflectie en soms professionele begeleiding. Het is mogelijk om het aangeleerde gedrag te vervangen. Bijvoorbeeld door gezondere manieren van omgaan met relaties en het stellen van grenzen.

Foto door Moose Photos

Je wilt dit vast ook lezen..