Inspiratie

Een zware regenwolk.

Voel je de bui al hangen?

Tegenwoordig lijkt het alsof er een voortdurende druk op ons rust, als een zwarte, zware regenwolk die boven ons hoofd hangt. Vroeger was het leven misschien eenvoudiger, waar een “moetje” simpelweg een verplicht huwelijk was, ontstaan doordat een vrouw zwanger bleek te zijn terwijl seks voor het huwelijk als taboe gold. Snel trouwen en hopen dat niemand het doorhad, dat was toen de oplossing. Gelukkig is dat niet langer een beladen onderwerp, behalve in streng religieuze kringen, en hebben stellen nu meer vrijheid. Maar in plaats van het “moetje” van vroeger hebben we nu te maken met een overvloed aan verplichtingen.

Schapenwolkjes.

Hoe komt dat? Waarom voelt het alsof we tegenwoordig zoveel meer moeten dan vroeger? Om dit te begrijpen, werpen we eerst een blik op het verleden, toen er meer handenarbeid verricht werd en de taken tussen mannen en vrouwen strikt verdeeld waren. Het was een andere tijd, een ander leven. De zware regenwolk van nu waren toen nog schapenwolkjes.

Na Regen komt zonneschijn.

Daarna richten we ons op het heden, onze moderne tijd, waarin de situatie drastisch is veranderd. We leven in een wereld van ongekende mogelijkheden, met technologische vooruitgang die het leven op sommige gebieden aanzienlijk heeft vergemakkelijkt. Huishoudelijke taken zijn efficiënter geworden; we hoeven niet langer urenlang gebogen over een wastobbe te staan, maar kunnen gebruikmaken van moderne wasmachines en handige stofzuigers zoals de Rumba die zelfstandig door de woonkamer navigeert.

De pot met goud aan het einde van de regenboog.

Met deze technologische vooruitgang kwam ook de emancipatie van vrouwen, waardoor zij nu meer deel uitmaken van het arbeidsproces. Dit heeft geleid tot meer financiële vrijheid en de mogelijkheid om extraatjes te bekostigen, zoals vakanties en luxe spullen. Echter, deze welvaart heeft ook een keerzijde. We zijn meegezogen in een consumptiemaatschappij, waarin de druk om meer te hebben en te doen nooit lijkt te eindigen.

Hoe de lucht weer opklaart.

Het antwoord op de vraag of we nu te veel moeten en of het vroeger beter was, ligt niet in zwart-wit, maar eerder in een grijs gebied. Technologie heeft ons leven gemakkelijker gemaakt, maar heeft ook nieuwe verantwoordelijkheden en eisen met zich meegebracht. We moeten streven naar een balans tussen vooruitgang en het behoud van wat werkelijk belangrijk is in ons leven. Wellicht kunnen we leren om bewuster te kiezen voor de dingen die echt betekenisvol zijn en zo de last van overbodige “moetjes” verminderen.

Foto’s: Jill Wellington@Pexels en Alex@Pexels.

Je wilt dit vast ook lezen..